Таблица растворимости элементов

Таблица растворимости элементов

Катионы

 ---------------

Анионы

H+

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-kbGDXf.png

K+

Na+

Ag+

Hg+

Hg2+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Zn2+

Mn2+

Sn2+

Pb2+

Cu2+

Fe2+

Al3+

Cr3+

Bi3+

OH-

Р

Р

Р

-

-

-

Р

М

М

Н

Н

Н

М

Н

Н

Н

Н

Н

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-kxT8gO.png

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

F-

Р

Р

Р

Р

Р

Н

М

М

Н

Н

М

М

Р

Н

Н

М

Р

Р

Н

Cl-

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

М

Р

Р

Р

Р

-

Br-

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

-

I-

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

М

Н

-

Р

Р

Р

-

S2-

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Р

М

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

-

-

Н

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-RuqRZo.png

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

М

М

Н

М

Н

-

Н

Н

М

-

-

Н

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-gBBScj.png

Р

Р

Р

Р

М

М

Р

Н

М

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

Р

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-MtUty_.png

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

М

М

Н

Н

-

Н

Н

Н

-

-

Н

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-qyyelx.png

Н

-

Р

Р

Н

-

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

-

Н

-

-

-

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-qHA0Ib.png

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

М

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-D_owQH.png

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-161UXt.png

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

http://www.studfiles.ru/html/760/278/html_XNrDaDKAqS.Lqmx/img-gySgjL.png

Н

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Р- растворимые М - малорастворимые Н - нерастворимые

(больше 1 г в 100 г воды) (от 0,001 до 1г в 100 г воды) (меньше 0,001 г в 100 г воды)


← Назад в раздел